Summer Camp in the City

Το Summer Camp in the City είναι ένα θερινό ολοήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 4-12 ετών μέσα στην πόλη. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού δημιουργήθηκε από τη Μεταγνώση και για πρώτη φορά στην πόλη της Ξάνθης το STEM Camp, το οποίο ακολουθεί τα πρότυπα εκπαίδευσης του εξωτερικού κι εντάσσεται στο ολοήμερο θερινό πρόγραμμα.

Το Summer Camp in the City με τις καινοτόμες και πρωτοπόρες εκπαιδευτικές μεθόδους που περιλαμβάνει, καθώς και τους εξειδικευμένους παιδαγωγούς, αποτελεί την ιδανική επιλογή για το καλοκαίρι του παιδιού, καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του και στην ανάδειξη των ταλέντων του, ενώ ταυτόχρονα του προσφέρει τη δυνατότητα να βιώσει εναλλακτικά συστήματα εκπαίδευσης και να εμπλουτίσει τις γνώσεις του σε όλους τους τομείς.

Biz f Kids

Αποτελεί μια καινούρια -για τα ελληνικά δεδομένα- προσέγγιση παιδικού επαγγελματικού προσανατολισμού και γνωριμίας με τα επαγγέλματα. Συνδυάζεται με τη διαδεδομένη πια μέθοδο STEAM, ώστε να χαρίσει στα παιδιά πολλές γνώσεις κι εμπειρίες με δημιουργικότητα και χαρά. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν για πρώτη φορά σε επαφή με τα επαγγέλματα μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα θα εισαχθούν και σε βασικές έννοιες της επιχειρηματικότητας.

Οφέλη: Aπόκτηση σφαιρικών γνώσεων σχετικών με τα επαγγέλματα, καλλιέργεια φαντασίας, συνεργασίας και συναγωνισμού, αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, δημιουργικότητα, ερευνητικό πνεύμα, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ικανότητα λήψης αποφάσεων, εκμάθηση κι εφαρμογή κανόνων φυσικής, μαθηματικών, μηχανικής, τεχνών και τεχνολογίας.

Math Lab & Γλωσσικό Ταξίδι

Τα παιδιά, χωρισμένα σε ομάδες με βάση την ηλικία, διευρύνουν τις γνώσεις τους στη γλώσσα και στα μαθηματικά. Τα εργαστήρια γλώσσας και μαθηματικών είναι σχεδιασμένα με τέτοιον τρόπο, ώστε οι μαθητές να αντιλαμβάνονται μόνο το δημιουργικό παιχνίδι και στην πραγματικότητα να αποκομίζουν τις απαραίτητες γνώσεις για την επόμενη σχολική χρονιά. Στα συγκεκριμένα εργαστήρια τα παιχνίδια είναι εμπνευσμένα από την εκάστοτε θεματική ενότητα.

Οφέλη: Κατανόηση γραμματικής & συντακτικού, σωστή χρήση της γλώσσας, παραγωγή λόγου, κατανόηση κειμένου, ορθογραφία, ανάπτυξη λογικής σκέψης, επίλυση προβλημάτων, απόκτηση αυτοπεποίθησης, αυτονομία στη διαχείριση μαθηματικών πράξεων.

STEAM & Robotics

Φυσικές επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες & Μαθηματικά στην πιο καινοτόμα εκδοχή τους. Εργαστηριακές, ερευνητικές δραστηριότητες & εκπαιδευτική ρομποτική βασισμένα στις απαιτήσεις του πραγματικού κόσμου.

Οφέλη: Προώθηση της διερευνητικής μάθησης και της φιλοσοφίας “learn by doing”, αξιοποίηση της τεχνολογίας, σύνδεση των σχολικών μαθημάτων με την καθημερινή ζωή & εισαγωγή στο γνωστικό πεδίο και στη φιλοσοφία των πιο περιζήτητων επαγγελματικών τομέων παγκοσμίως

Educational Escape Rooms

Για πρώτη φορά στην πόλη εφαρμόζεται η νέα εκπαιδευτική τάση του εξωτερικού “Educational Escape Rooms”, ένα διαθεματικό εργαστήριο μυστηρίων, μύθων και θρύλων, που έρχεται να ταράξει τα νερά στη μαθησιακή διαδικασία και να ενεργοποιήσει τον νου.

Οφέλη: Ενεργός εμπλοκή του μαθητή στη γνωστική διαδικασία, μέσω της πρακτικής εφαρμογής των μαθηματικών και της φυσικής, ανάπτυξη λογικής σκέψης, επίλυση προβλημάτων, καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων, απόκτηση γνώσεων, συνδυασμός τεχνολογίας με την καθημερινή ζωή, ανάπτυξη φυσικών και κινητικών δεξιοτήτων.

Τι είναι τα STEAM;

Το STEM είναι ένα πρόγραμμα, το  οποίο πρωτοεμφανίστηκε στις Η.Π.Α. την περασμένη δεκαετία,  βασισμένο στην ιδέα της εκπαίδευσης μαθητών με διεπιστημονική και εφαρμοσμένη προσέγγιση σε 4 συγκεκριμένους τομείς:

 • τις φυσικές επιστήμες
 • την τεχνολογία
 • τη μηχανική και
 • τα μαθηματικά

Αντί οι μαθητές να διδαχτούν τα τέσσερα αυτά αντικείμενα διαχωρισμένα, τα διδάσκονται σε ένα ενιαίο πλαίσιο βασισμένο στις απαιτήσεις του πραγματικού κόσμου.

Τα τελευταία χρόνια μάλιστα προστέθηκε ακόμη ένα γράμμα στο συγκεκριμένο ακρωνύμιο το οποίο αντιστοιχεί στις τέχνες, λόγω της σημαντικότητά τους, κι έτσι το STEM μετατράπηκε σε STEAM.

Γιατί να επιλέξω τα STEAM για το παιδί μου;

Στόχος των STEM είναι η προώθηση της διερευνητικής μάθησης και της φιλοσοφίας “learn by doing” στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω της αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας και της σύνδεσης των μαθημάτων με την καθημερινή ζωή των παιδιών. Οι μαθητές μαθαίνουν  στην πράξη ποικίλα φαινόμενα των αντικειμένων του STEM μέσω εργαστηριακών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιούν και διευρύνουν τις γνώσεις τους μέσα σε ένα ευχάριστο και κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον.

 • Είναι μέσα στην πόλη
 • Υιοθετεί, αναδιαμορφώνει και παρέχει τα πιο καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Έχει εξειδικευμένο προσωπικό
 • Έχει ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για κάθε ηλικία, ώστε να υπάρχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα σε κάθε παιδί
 • Είναι δίπλα στους γονείς, επιτρέποντάς τους να ξενοιάσουν
 • Παρέχει συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο και τις δραστηριότητες των παιδιών
 • Προσφέρει πακέτα παρακολούθησης για όλες τις ανάγκες του γονέα και δεν έχει κόστος εγγραφής
 • Κοινωνικοποιούνται, μαθαίνουν να συνεργάζονται
 • Χτίζουν τις βάσεις του μέλλοντος
 • Καλύπτουν μαθησιακά κενά και ενισχύουν τις σφαιρικές γνώσεις τους
 • Αναπτύσσουν τη λογικομαθηματική τους σκέψη & τον γραπτό και προφορικό τους λόγο
 • Βιώνουν εναλλακτικές μεθόδους εκπαίδευσης
 • Καλλιεργούν και αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους
 • Μαθαίνουν παίζοντας
 • Ενισχύουν την κριτική τους σκέψη

Καλοκαιρινά Τμήματα

Τα τμήματα μας

 • Ηλικίες: 4-12 ετών
 • Διάρκεια: 7 ώρες
 • Ημέρες: Δευτέρα - Παρασκευή
 • Ώρες: 7:30 - 15:00