Μεταγνώση

Προφίλ

Η Μεταγνώση ξεκινώντας τη λειτουργία της από τον Σεπτέμβριο του 2012 έχει καταφέρει να εξασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών της σε ένα ευχάριστο και κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον, που παρέχει ερεθίσματα, κινητοποιεί το ενδιαφέρον τους, αναπτύσσει την αυτοεκτίμησή τους, το πνεύμα αποδοχής και συνεργασίας κατορθώνοντας με αυτόν τον τρόπο να γίνει ένα εξαιρετικό μέρος για να μάθει το παιδί πώς να διαβάζει και να προετοιμαστεί για τη σχολική επιτυχία.

Στα πλαίσια της επιτυχημένης μέχρι τώρα πορείας της στην ενασχόλησή της με παιδιά ηλικίας 5 – 12 ετών,  η Μεταγνώση δημιουργεί ένα δίκτυο Franchise, με σκοπό τη διευκόλυνση και την παροχή υποστήριξης των νέων παιδαγωγών – εκπαιδευτικών και την προώθησή τους στην αυτοαπασχόληση.

Αποδέκτες – Υποψήφιοι Επενδυτές

Στο δίκτυο Franchise της Μεταγνώσης μπορούν να συμμετέχουν :

  • Εκπαιδευτικοί – Παιδαγωγοί, οι οποίοι επιθυμούν να εισέλθουν για πρώτη φορά στον επιχειρηματικό κόσμο
  • Υφιστάμενες Εκπαιδευτικές – Παιδαγωγικές μονάδες που ήδη δραστηριοποιούνται στον χώρο της εκπαίδευσης ( π.χ. κέντρα ξένων γλωσσών, φροντιστήρια), οι οποίες επιθυμούν να εμβαθύνουν την δραστηριότητά τους σε παιδιά ηλικίας 5 – 12 ετών
  • Επενδυτές, οι οποίοι δε σχετίζονται με την εκπαίδευση, αλλά επιθυμούν να εισέλθουν στον χώρο αυτό

Υπηρεσίες Κέντρου

  1. Δημιουργική απασχόληση
  2. Μελέτη σχολικών μαθημάτων και προετοιμασία των μαθητών για την επόμενη μέρα στο σχολείο
  3. Καλοκαιρινά προγράμματα (STEAM, εργαστήρια)
  4. Χειμερινά εκπαιδευτικά προγράμματα – εργαστήρια
  5. Διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τις παροχές του δικτύου, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της επένδυσης παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επισκεφτείτε την σελίδα Επικοινωνία για λεπτομερείς πληροφορίες επικοινωνίας.