Το Εκπαιδευτικό Κέντρο «Μεταγνώση» σε συνεργασία με την KidStartupper εισάγουν τα παιδιά στον κόσμο του «επιχειρείν». Η εκπαίδευση αλλάζει και συναντάει την καινοτομία. Τι είναι το Kid Startupper; Το Kid Startupper είναι η πρώτη εκπαιδευτική πλατφόρμα στον κόσμο, που διδάσκει την επιχειρηματικότητα και το ηλεκτρονικό επιχειρείν, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο...
Περισσότερα...