Τμήματα καθημερινής μελέτης για παιδιά Δημοτικού Σχολείου

Η σημαντικότητα της Μελέτης σήμερα

Η μελέτη των σχολικών μαθημάτων σήμερα ακολουθεί τις αυξημένες απαιτήσεις του σχολείου και χρειάζεται γνώσεις και επιδεξιότητα από τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την αποδοτική μελέτη των παιδιών . Ο συγκεκριμένος ρόλος είναι εξαιρετικά δύσκολος για τους γονείς, λόγω του ρυθμού της καθημερινότητας, της συγκεκριμένης μεθοδολογίας στον τρόπο διδασκαλίας της σχολικής ύλης αλλά και της «κόντρας» στον ρόλο γονιού και δασκάλου.

Το ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων που προσφέρουμε στους μαθητές μας κάνει την κατανόηση της διδακτέας ύλης του σχολείου εύκολη και διασκεδαστική, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις για την ολόπλευρη και ισορροπημένη ανάπτυξη των μαθητών.

Οι μαθητές μας προετοιμάζονται στο έπακρο για την επόμενη μέρα στο σχολείο, αποκτούν πολλές γνώσεις, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύονται οι ιδιαίτερες κλίσεις του καθενός και αξιοποιούνται κατάλληλα από τους εκπαιδευτικούς.

Οργάνωση

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες (max.) των 6 ατόμων με έναν εκπαιδευτικό. Στην ομάδα υπάρχουν παιδιά της ίδιας ηλικίας από την ίδια τάξη, με σκοπό την αποτελεσματικότερη μελέτη, καθώς επιλύονται απορίες στο σύνολο των μαθητών, οι μαθητές ανταλλάσσουν απόψεις σε κάποιο ζήτημα και αποκομίζουν γνώσεις ο ένας από τον άλλον μέσω αυτής της αλληλεπίδρασης. Ταυτόχρονα βρίσκονται στους υπόλοιπους χώρους αντίστοιχες ομάδες μελέτης, οι οποίες έρχονται σε επαφή μεταξύ τους κατά την έναρξη και λήξη της μελέτης βελτιώνοντας έτσι την κοινωνικότητά τους.

Τι κάνουν τα παιδιά τα παιδιά στον χρόνο που τους απομένει από τα μαθήματα του σχολείου

Κατά τη λήξη των σχολικών μαθημάτων για την επόμενη μέρα στο σχολείο, οι μαθητές εργάζονται εξατομικευμένα με υλικό που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά και ξεχωριστά για τον καθέναν τους με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του.  Με τον τρόπο αυτόν καλύπτουν τυχόν κενά που έχουν δημιουργηθεί παλαιότερα και αποκτούν ολοένα και περισσότερες γνώσεις σε κάθε γνωστικό αντικείμενο.

Ώρες τμημάτων

Θεωρούμε μη αποτελεσματική για την απόδοση των μαθητών μας την προσέλευσή τους οποιαδήποτε ώρα μέσα στη μέρα, καθώς η μελέτη έτσι είναι ανοργάνωτη, ο αριθμός των μαθητών ποικίλλει από ώρα σε ώρα, το σύστημα μελέτης δεν μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά και οι μαθητές μελετούν με μαθητές διαφορετικής ηλικίας και διαφορετικών τύπων μάθησης. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε απαραίτητη την ύπαρξη ολιγομελών τμημάτων σε συγκεκριμένη ώρα, καθώς η συνοχή στην ομάδα εργασίας φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα στη γνώση και τη μάθηση.

Διάρκεια μελέτης

Πιστεύουμε ακόμη πως είναι μη αποτελεσματική για έναν μαθητή η δυνατότητα να μελετά όσες ώρες εκείνος επιθυμεί, καθώς με τον τρόπο αυτόν δυσκολεύεται να μάθει να εργάζεται μέσα σε ορισμένα χρονικά πλαίσια.

Το αποτέλεσμα;

Οι μαθητές δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους στον απαραίτητο χρόνο που τους δίνεται μέσα στη σχολική τάξη, δεν αποδίδουν στις δοκιμασίες (τεστ, διαγωνίσματα) και χάνουν πολύ πιο εύκολα τη συγκέντρωσή τους, καθώς δεν έχουν μάθει να εργάζονται συγκεντρωμένα και αποτελεσματικά.

Για τον λόγο αυτόν η ώρα μελέτης για κάθε τμήμα είναι συγκεκριμένη και τηρείται πιστά και με τον τρόπο αυτό δίνουμε βάση όχι στον χρόνο που μελετά κάθε μαθητής αλλά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη μελέτη του.

Το αποτέλεσμα;

Οι μαθητές μας μαθαίνουν να εργάζονται σε ορισμένα χρονικά πλαίσια και να διαχειρίζονται κατάλληλα τον χρόνο τους, χωρίς ποτέ να πιεστούν, αφού στο σύστημά μας σημασία έχει ο τρόπος και όχι ο χρόνος!

Στόχοι – Αποτελέσματα

Οι μαθητές μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, μαθαίνουν να συνεργάζονται και να σέβονται τη διαδικασία μάθησης, δίνοντας τον λόγο σε συμμαθητές , ακούγοντας προσεκτικά τις συμβουλές του εκπαιδευτικού και έτσι κατανοούν ολοκληρωτικά τη διαδικασία μάθησης και τα οφέλη που αποκομίζουν από αυτή, γεγονός το οποίο τους οδηγεί στην εφαρμογή του συστήματος αυτού και μέσα στη σχολική τους τάξη.

Για τα παιδιά:

 • Προετοιμάζονται  για την επόμενη μέρα στο σχολείο.
 • Οργανώνουν το διάβασμά τους και μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν.
 • Λύνουν τις απορίες και καλύπτουν τυχόν «κενά».
 • Κάνουν τακτικές επαναλήψεις.
 • Μελετούν σε ένα σύγχρονο και ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον.
 • Βελτιώνουν τις σχολικές τους επιδόσεις.
 • Κοινωνικοποιούνται και μαθαίνουν πώς να δουλεύουν σε ομάδες.
 • Τελειώνουν νωρίς το απόγευμα τα μαθήματά τους και έχουν ελεύθερο χρόνο.
 • Βάζουν από νωρίς τις βάσεις για το μέλλον τους.

Για τους γονείς:

 • Απαλλάσσονται από το άγχος της καθημερινής μελέτης των παιδιών τους.
 • Ενημερώνονται διαπροσωπικά και καθημερινά για την πορεία των παιδιών τους.
 • Μαθαίνουν για τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες του παιδιού τους και συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξή τους.
 • Ενημερώνονται από ειδικούς για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να είναι δίπλα στα παιδιά τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Γιατί να επιλέξω τη Μεταγνώση;

 • Επανδρώνεται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
 • Στεγάζεται σε ένα ευχάριστο και κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον.
 • Παρέχει ερεθίσματα, κινητοποιεί το ενδιαφέρον, αναπτύσσει την αυτοεκτίμηση των παιδιών.
 • Διαμορφώνει τη μελέτη στις ανάγκες και τις δεξιότητες του κάθε παιδιού.
 • Καλύπτει κενά των προηγούμενων τάξεων.
 • Διαμορφώνει πνεύμα αποδοχής και συνεργασίας για τα παιδιά.
 • Μαθαίνει στο παιδί πώς να διαβάζει και να προετοιμαστεί για τη σχολική επιτυχία.

Τμήματα καθημερινής μελέτης

 • Α’ – Στ’ Δημοτικού
 • Ηλικίες: 6-12 ετών
 • Διάρκεια: 120 λεπτά (2 ώρες)
 • Ημέρες: Δευτέρα – Παρασκευή
 • Ώρες: 13:30 – 21:00
 • 120 / μήνα για τις τάξεις Α’ – Γ΄ Δημοτικού
 • 140 / μήνα για τις τάξεις Δ’ – ΣΤ΄ Δημοτικού