Μεταγνώση

Ποιοι είμαστε

Η αγάπη μας για τα παιδιά μας οδήγησε το 2012 στη δημιουργία του πρώτου κέντρου μελέτης στην πόλη της Ξάνθης, το οποίο θα μπορεί να παρέχει εκπαίδευση στους μαθητές του δημοτικού σχολείου.

Στους ρυθμούς της σύγχρονης πραγματικότητας οι γονείς και τα παιδιά έχουν την ανάγκη ενός περιβάλλοντος κατάλληλα διαμορφωμένου που θα τους παρέχει την απαραίτητη στήριξη και καθοδήγηση τόσο στον τομέα της μάθησης και της εκπαίδευσης του παιδιού, όσο και στην ψυχολογική και συναισθηματική ανάπτυξή του.

Σκοπός μας στη Μεταγνώση είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές να ανταπεξέρθουν αποτελεσματικά στη δύσκολη καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα και να αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για το μέλλον τους, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητές τους.

Όραμά μας είναι η δημιουργία ενός δικτύου, το οποίο θα παρέχει καινοτόμα προγράμματα εκπαίδευσης για όλους.

Εκπαιδευτική Φιλοσοφία

Η Μεταγνώση, δηλαδή το να μαθαίνει κανείς πώς να μαθαίνει,  είναι αυτή που εκφράζει ολοκληρωτικά την εκπαιδευτική φιλοσοφία του κέντρου μας και φυσικά ο βασικός λόγος της επιλογής του εν λόγω ονόματος ως διακριτικό τίτλο μας.

Η υιοθέτηση των καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων μάς ώθησε στη δημιουργία ενός αντίστοιχου καινοτόμου και διαφορετικού από τους συνηθισμένους  χώρου για τα παιδιά. Έτσι, στον χώρο μας δεν υπάρχουν κλειστές αίθουσες με μικρά θρανία και ξύλινες καρέκλες, αλλά ενιαίοι χώροι με κοινή αισθητική εξοπλισμένοι με πάγκους εργασίας για τις ομάδες των παιδιών. Οι πάγκοι εργασίας απέχουν μεταξύ τους όσο είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά ταυτόχρονα βρίσκονται σε έναν ενιαίο χώρο, ώστε να επιτυγχάνεται η αλληλεπίδραση των μαθητών και η αίσθηση ελευθερίας κίνησης, που επιτρέπει τη δημιουργία κινήτρων μάθησης.

Οι γονείς των μαθητών μας ενημερώνονται διαπροσωπικά σε καθημερινή βάση από τους εκπαιδευτικούς για την πρόοδο των παιδιών τους, καθώς θεωρούμε σημαντικό ο γονιός να γνωρίζει τα δυνατά σημεία και τις δυσκολίες τους παιδιού του ως προς τη διαδικασία μάθησης, αλλά και ως προς τις διαπροσωπικές σχέσεις του με τους συνομήλικούς του.

Η φιλοσοφία μας δεν περιλαμβάνει βαθμολογική αξιολόγηση των μαθητών μας, αλλά περιγραφική και διαρκή αξιολόγηση καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Ο Χώρος μας

Στη Μεταγνώση θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό τον χώρο στον οποίο μελετούν τα παιδιά. Ο χώρος μας, λοιπόν, δημιουργήθηκε για να προσφέρει άνεση και ασφάλεια στους μαθητές, διαθέτοντας χώρους μελέτης μαθημάτων, χώρους δραστηριοτήτων και χώρους χαλάρωσης και επιλέχθηκαν συγκεκριμένα χρώματα και υλικά που γεννούν έμπνευση, όρεξη, χαρά και καλή διάθεση στους μαθητές. Το ευχάριστο και κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον παρέχει ερεθίσματα, κινητοποιεί το ενδιαφέρον των παιδιών να γνωρίσουν τον κόσμο, αυξάνει την αυτοεκτίμησή τους, το πνεύμα αποδοχής και συνεργασίας και καθιστά τη Μεταγνώση ένα εξαιρετικό μέρος για να μάθει το παιδί σας πώς να διαβάζει και να προετοιμαστεί για τη σχολική επιτυχία.

Οι άνθρωποί μας

Οι εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί μας βρίσκονται δίπλα στους μαθητές, ενθαρρύνοντάς τους συνεχώς για την προσπάθειά τους και καθοδηγώντας τους σωστά, ώστε να μάθουν πώς να μαθαίνουν. Το σύστημα μελέτης μας είναι με τέτοιον τρόπο δομημένο, ώστε οι εκπαιδευτικοί να βοηθούν τους μαθητές, όταν πραγματικά το χρειάζονται, αλλά να βρίσκονται πάντα εκεί για να τους συμβουλεύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης.

Ξενοπούλου Νίκη

Διευθύντρια

Η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό όπλο, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε...